Tại sao phải có profile giới thiệu công ty ?

Không phải lúc nào khách hàng cũng có nhu cầu tiếp nhận thông tin của Công ty Bạn, quyển profile là một tài liệu có giá trị lưu giữ, lưu chuyển, khách hàng có thể tìm hiểu Công ty bạn mọi lúc mọi nơi khi có nhu cầu.
Một profile gồm những điểm sau:
 
1. Logo + địa chỉ + phone + fax + website + slogan. 
 
2. Mục lục và giới thiệu kết cấu của profile.
 
3. Giới thiệu tổng quan về cty. 
 
4. Lịch sử hình thành của cty. 
 
5. Giới thiệu tổng quan về con người của cụng ty.  
 
6. Chi tiết nhân sự và hệ thống kết cấu của cty. 
 
7. Lĩnh vực hoạt động chinh của cty.